Policies Greek Language

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με το μισθωτήριο αυτό η εταιρεία MARATHON εκμισθώνει στον υπογράφονται μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται και στις δύο όψεις του συμβολαίου τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Το αυτοκίνητο παραδόθηκε στον μισθωτή ο οποίος το εξέτασε και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του δίχως ελαττώματα, δίχως μηχανικά προβλήματα και ζημιές. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται περιγραφή αυτού, παρουσία πελάτη. Όλα τα εξαρτήματα όπως ρεζέρβα, κλειδιά και άλλα βρίσκονται στη θέση τους.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Μόνο στα αναγραφόμενα πρόσωπα επί του συμβολαίου επιτρέπεται η χρήση.

Αυτό δεν χρησιμοποιείται 1) Σε δρόμους κακής καταστάσεως 2) Για έμμισθο μεταφορά 3) Από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης, ναρκωτικών ουσιών, και λοιπών απαγορευμένων ουσιών 4) Για ρυμούλκηση γενικώς 5) Για αγώνες ταχύτητος 6) Για υπενοικίαση σε τρίτους 7) Εκτός νήσου Ρόδου, εκτός και αν φέρει την έγγραφη άδεια της MARATHON  8) Πέραν της επιτρεπόμενης χωρητικότητας 9) Μεταφορά υλικών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ: Αφού παρέλαβε το όχημα, καθίσταται υπαίτιος για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν στο όχημα. Οφείλει να προσέχει την καλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά όλων των συστημάτων αυτού. Αν κάτι πάει λάθος οφείλει άμεσα να ακινητοποιήσει το όχημα και να ειδοποιήσει την εταιρεία. Να διατηρεί το εσωτερικό καθαρό όπως το παρέλαβε, δίχως άμμους(επιφέρει αργά σκουριά, εμποδίζει την σωστή λειτουργία πολλών συστημάτων και ο καθαρισμός του είναι πολύ χρονοβόρος), στεγνά καθίσματα δίχως θαλασσινό ή πόσιμο νερό (επιφέρει μούχλα, καταστρέφει τα υφάσματα, προκαλεί αργά σκουριά). Απαγορεύεται στο εσωτερικό του οχήματος η χρήση φαγητών, γλυκών κτλ. Σχετικά με ότι έχει να κάνει με το εσωτερικό, δεν καλύπτεται από καμία ασφάλεια όπως και οι μηχανικές ζημιές από πρόθεση ή αμέλεια π.χ. κιβώτια ταχυτήτων, σύμπλεξη, ελαστικά από σπινιαρίσματα, φρεναρίσματα και κακή χρήση οχήματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει την εταιρεία, να γίνει αυτοψία σε πραγματικό χρόνο από αστυνομία, ασφαλιστική ή άτομο της MARATHON. Σε οποιαδήποτε απομάκρυνση από τον τόπο του ατυχήματος πριν την αυτοψία, χάνεται το δικαίωμα της ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρέχεται μόνο για ατύχημα και επιβάλλεται η καλή χρήση του οχήματος και διεθνή κανόνων οδήγησης για την ισχύ της καθώς και η τήρηση των όρων του συμβολαίου. Όλα τα οχήματα είναι ασφαλισμένα προς τρίτους με αστική ευθύνη, όμως ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει σειρά καλύψεων πληρώνοντας το ανάλογο κόμιστρο κατά περίπτωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΚΛΟΠΗ: Αφορά το όχημα με όλα τα εξαρτήματα του. Δεν καλύπτονται προσωπικά είδη, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, χρήματα και ό,τι δεν αφορά το όχημα. (TPC)

ΦΩΤΙΑ: Που προκλήθηκε σε περίπτωση ατυχήματος σύγκρουσης.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: Καλύπτεται μέρος αυτών με μια απαλλαγή (CDW) ή ολικά δίχως απαλλαγή (FDW). Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει αυτοκίνητα τα οποία φορτώθηκαν σε τρένα, πλοία, κτλ και σε μη δημόσια αναγνωρισμένους σταθμούς στάθμευσης. Σε περίπτωση κακής και επικίνδυνης χρήσης καμία ασφάλεια δεν ισχύει όπως και όταν γίνεται χρήση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή σταθμούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Όλα τα περιφερειακά κρύσταλλα, όχι όμως εσωτερικών οθονών όπως  radio κτλ. Πλην περίπτωσης ατυχήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Πλήρης ασφάλεια εκτός και αν υπάρχει αμέλεια από πλευράς μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: Για να ισχύουν όλα τα παραπάνω πρέπει ο μισθωτής να αποδεχτεί με την υπογραφή του στο αντίστοιχο τετράγωνο που αναλογεί σε κάθε μια των περιπτώσεων στην εμπρός σελίδα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εγκατάλειψη του οχήματος για τον οποιοδήποτε λόγο δίχως να έχει πρώτα ειδοποιηθεί η εταιρεία.

Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται ανάλογα με αυτά που προβλέπει η Ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση το ύψος της αποζημίωσης δεν θα υπερβεί αυτά που καθορίζονται από τους Ελληνικούς νόμους.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Αναγράφεται επί του συμβολαίου και γίνεται σεβαστός και από την εκμισθώτρια και τον μισθωτή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πέραν του χρόνου μίσθωσης δεν ισχύει καμία ασφάλιση και η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρεώσει ανάλογα τον μισθωτή.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ: 1) Καύσιμα. Αυτά πληρώνονται από τον μισθωτή. 2) Οποιεσδήποτε τροχαίες παραβάσεις με υπαιτιότητα του μισθωτή κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 3) Οποιαδήποτε ζημιά πέραν του χρόνου μίσθωσης. 4) Οποιαδήποτε παράβαση των όρων μίσθωσης επιφέρει και ανάλογες χρεώσεις, το ύψος τους καθορίζεται ανάλογα των περιπτώσεων. 5)Με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται πλην ανωτέρας βίας 6) Καθαρισμός αυτοκινήτου λόγω κακής χρήσης μέσα και έξω. 7)Μηχανικές ζημιές λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή – Εσωτερικό αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση προσωπικών του στοιχείων. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα χρήσης αυτών όταν ο μισθωτής παρανομεί ή δεν ακολουθεί τους όρους μίσθωσης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Αυτή γίνεται γραπτώς, ή ηλεκτρονικά, sms, e-mail κτλ. με την συναίνεση της εκμισθώτριας.

ΕΥΘΥΝΗ: Η επιστροφή του οχήματος στον τόπο και χρόνο που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή από το σημείο που ενοικιάστηκε. Ο μισθωτής σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την MARATHON οπότε δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε καμία επισκευή ή να υπογράψει το οτιδήποτε σχετικό με ευθύνη, αποζημιώσεις κτλ. Ρητά συμφωνεί ότι η MARATHON δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Ορίζεται ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου, το μίσθωμα και του χρόνου μίσθωσης. Η τυχόν διαφορά που προκύπτει από βενζίνη, χιλιόμετρα, ζημιές εκτός ασφάλισης ή καθυστέρηση θα παρακρατείται από το παραπάνω ποσό αν αυτό επαρκεί ή με χρέωση της πιστωτικής κάρτας αν  χρησιμοποιήθηκε αυτή για εγγύηση. Παράβαση των όρων μίσθωσης δίνει το δικαίωμα στην MARATHON για την λύση της μίσθωσης με παρακράτηση της εγγύησης, μη επιστροφή χρημάτων και περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από τον μισθωτή. Απαγορεύεται η παραχώρηση και χρήση σε άτομα που δεν αναγράφονται στο παρόν συμβόλαιο. Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει και η παραπάνω ενέργεια επιφέρει χρεώσεις και υψηλές αποζημιώσεις καθώς και ποινικές ευθύνες για εξαπάτηση.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ρόδου.